Tasuta tarne pakiautomaati
tellimustele alates 59€!

Tarne ja tagastus

Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Looduspood.ee tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele. Looduspood.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Looduspood.ee koheselt enne kauba kohaletoomist. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel.
Looduspood.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

Tagastus

Vastavalt võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Looduspood.ee e-poest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, kui kaup on tarbijale üle antud, kui võlaõigusseadusest ei tulene teisiti.
14-päevase taganemisõiguse kasutamisel tuleb lähtuda võlaõigusseaduses ja Looduspood.ee Kasutamistingimustes sätestatust. Käesoleval lehel on toodud info kergemaks leidmiseks välja olulisemad tingimused:
1. Tarbija peab taganemisõiguse kasutamisel jälgima võlaõigusseaduse §-s 562 sätestatud tarbija kohustusi. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.
2. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse looduspood.ee e-poe, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist. Avalduse vorm on kättesaadav SIIN. Pärast avalduse saamist saadab Müüja Kliendile viivitamatult kinnituse avalduse kättesaamise kohta.
3. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
4. Tähelepanu! Toodete tagastamisel veenduge, et kõik oleks korrektselt pakendatud ja oht, et toode võiks transpordil viga saada oleks välistatud.
5. Kaup, mis saabub tellijani pakendis osadeks võetuna peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel tellijale.
6. Kasutades 14-päevast taganemisõigust kannab tarbija asja Looduspood.ee-le tagastamisega seotud otsesed kulud.
7. Kogu toodete eest tasutud summa (sh transpordimaksumus) tagastatakse Kliendile 14 päeva jooksul alates sellest kui Klient on Looduspood.ee-le tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi asja tagasi saatmise kohta. Raha tagastatakse pangaülekandega pangakontole, mille pealt tehing teostati, välja arvatud juhul, kui Müüja ja Klient lepivad kokku teisiti.
Tähelepanu! 14-päevane tagastusõigus ei kehti võlaõigusseaduse § 53 lõikes 4 sätestatud juhtudel, sealhulgas järgneva kauba puhul:
Tooted, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestatud;
Audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara, mille ümbrise on tarbija avanud;
Suletud pakendiga asjadele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud (nt kõrvaklapid jms).

logo