Tasuta tarne pakiautomaati
tellimustele alates 59€!

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

Nimi;
Kontaktinfo, nagu telefoninumber ja e-posti aadress;
Maksja ja kohaletoimetamise aadress;
pangakonto number;
Kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
Klienditoe andmed;
Muu kliendiuuringute ja/või pakkumistega seotud teave.

ÜLDTINGIMUSED

Müügitingimused kehtivad Looduspood.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja WebWizards OÜ (edaspidi Looduspood.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta. Looduspood.ee kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused. Looduspood.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Looduspood.ee veebilehel.

MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

Looduspood.ee müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid. Looduspood.ee ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest WebWizards OÜ arvelduskontole. Looduspood.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

HINNAD

Kõik Looduspood.ee veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%. Looduspood.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE

E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele.
E-poes kuvatakse info, kas E-poes pakutavad tooted on laos olemas või mitte. Info E-poes pakutavate toodete saadavuse kohta võib tehnilistel põhjustel mitte vastata tegelikkusele.
Kui pärast tellimuse esitamist selgub, et toode ei ole saadaval ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Teenuse osutaja Teenuse kasutajaga viivitamatult ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või tasutud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
Tellimuse sooritamiseks valib Teenuse kasutaja E-poes välja soovitud toote ning lisab selle ostukorvi, vajutades lingile „LISA OSTUKORVI“. Kui Teenuse kasutaja on lõpetanud toodete valimise, tuleb tellimuse esitamise jätkamiseks vajutada ostukorvis olevale lingile „VORMISTA OST“. Seejärel on Teenuse kasutajal võimalus valida, kas sooritada tellimus juba varem registreerinud või registreerimata Teenuse kasutajana, mille tulemusel suunatakse Teenuse kasutaja tellimuse andmete sisestamise lehele. Seejärel kohustub Teenuse kasutaja sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, tarneviis). Tellimuse protsessi jätkamiseks tuleb Teenuse kasutajal vajutada lingile „JÄTKA“, mille korral esitab E-poe süsteem Teenuse kasutaja poolt sisestatud andmetest lähtuvalt kogu tellimuse avalduse veel kord ülevaatamiseks ja võimalike sisestusvigade parandamiseks. Kui kuvatud andmed on õiged, tuleb Teenuse kasutajal tellimuse kinnitamiseks ja edastamiseks vajutada lingile „ESITA TELLIMUS“. Pärast Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist suunab E-Pood Teenuse kasutaja tellimuse eest tasumise lehele, kus Teenuse kasutajal on võimalik valida sobilik makseviis ning Teenuse kasutajal tuleb nõustuda maksetingimustega. Pärast tellimuse eest tasumist edastab Teenuse osutaja viivitamata e-kirja teel kinnituse tellimuse saamisest.
Teenuse kasutaja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõeseid andmeid.
Leping loetakse sõlmituks arvates hetkest, mil Teenuse kasutaja on tellimuse kinnitanud ja selle Teenuse osutajale edastanud (Lepingu jõustumine).
Tellimuse täitmine toimub siis, kui Teenuse kasutaja on saatnud E-poe süsteemi kaudu tellimuse ning tellimuse eest tasutud summa on laekunud Teenuse osutaja arveldusarvele.
Teenuse osutajal on õigus tellimus tühistada ja Lepingust taganeda, kui Teenuse kasutaja poolt ei ole laekunud tellimuse eest ostusummat 5 päeva jooksul.
WebWizards OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. WebWizards OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Paysera-le.

Tarnetingimused

Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Looduspood.ee tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele. Looduspood.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Looduspood.ee koheselt enne kauba kohaletoomist. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Looduspood.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

TAGASTAMISÕIGUS

Vastavalt võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Looduspood.ee e-poest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, kui kaup on tarbijale üle antud, kui võlaõigusseadusest ei tulene teisiti.
14-päevase taganemisõiguse kasutamisel tuleb lähtuda võlaõigusseaduses ja Looduspood.ee Kasutamistingimustes sätestatust. Käesoleval lehel on toodud info kergemaks leidmiseks välja olulisemad tingimused:
1. Tarbija peab taganemisõiguse kasutamisel jälgima võlaõigusseaduse §-s 562 sätestatud tarbija kohustusi. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.
2. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse looduspood.ee e-poe, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist. Avalduse vorm on kättesaadav SIIN. Pärast avalduse saamist saadab Müüja Kliendile viivitamatult kinnituse avalduse kättesaamise kohta.
3. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
4. Tähelepanu! Toodete tagastamisel veenduge, et kõik oleks korrektselt pakendatud ja oht, et toode võiks transpordil viga saada oleks välistatud.
5. Kaup, mis saabub tellijani pakendis osadeks võetuna peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel tellijale.
6. Kasutades 14-päevast taganemisõigust kannab tarbija asja Looduspood.ee-le tagastamisega seotud otsesed kulud.
7. Kogu toodete eest tasutud summa (sh transpordimaksumus) tagastatakse Kliendile 14 päeva jooksul alates sellest kui Klient on Looduspood.ee-le tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi asja tagasi saatmise kohta. Raha tagastatakse pangaülekandega pangakontole, mille pealt tehing teostati, välja arvatud juhul, kui Müüja ja Klient lepivad kokku teisiti.
Tähelepanu! 14-päevane tagastusõigus ei kehti võlaõigusseaduse § 53 lõikes 4 sätestatud juhtudel, sealhulgas järgneva kauba puhul:
Tooted, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestatud;
Audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara, mille ümbrise on tarbija avanud;
Suletud pakendiga asjadele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud (nt kõrvaklapid jms).

VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD

Looduspood.ee vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Looduspood.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Loodusdpood.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Looduspood.ee ei saanud mõjutada ette näha.

PRIVAATSUS

Looduspood.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Looduspood.ee-le enda isikuandmete töötlemiseks. Looduspood.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

MUUD TINGIMUSED

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Looduspood.ee-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.
logo